REGLER FÖR SM I CALISTHENICS

Regler

Regler

Följande föreskrifter (”Regler”) för Sm i Calisthenics & Street Workout arrangerat av Beast Of The Barz 2021 (“SMC&S 2022″) för alla Svenska atleter har utvecklats av World Street Workout & Calisthenics Federation men modifierat av styrelsen i Beast Of The Barz. Dessa föreskrifter riktar sig till organisationer och personer som ansvarar för Svenska Mästerskapen i landet 2021 och idrottsutövare som är villiga att ansöka och delta (”Sökande”) och faktiskt delta (”Deltagare”). SM 2021 i landet som genomförs i enlighet med dessa föreskrifter kommer att säkerställa kvalificering av nationella idrottare från det landet för deltagande i WSWCF Street Workout World Championship 2021-2022 i Moskva, Ryssland, (“SW World Championship 2021-2022”)

Hur du ansöker till SM i Calisthenics & Street Workout 2021

 1. Atleten måste spela in en video på 2 minuters där atleten utför en en kombination eller fler. Ingen redigering är tillåten, videon används för att bedöma ifall du kan bli antagen till tävlingen. Då det är begränsat med plats i varje kategori (kvinnlig/manlig) 16 manliga atleter och 10 kvinnliga atleter.
 2. Det är bättre att göra kortare runda än 2 minuter snarare än att upprepa samma tricks då det betraktas som minuspoäng.(läs reglerna nedanför) Försöker att utföra dina kombinationer och dina skills som om det skulle utföras på tävlingen. 3 sekunder gäller för att hålla statiska element och ha på dig skor i videon.
 3. Videon måste spelas in horisontell och man måste se tydligt vad idrottaren gör i videon. Helst inga skakningar eller ställa kameran för långt bort.
 4. För att förbättra bedömningen måste videon laddas upp på YouTube med en privat länk-URL så att endast de som har en länk kan se videon och sedan skickas med i din ansökan på hemsidan. Ett annat alternativ är att skicka det med https://wetransfer.com och lämna länken i anmälan.
 5. Domare och bedömning måste tillhandahållas av den lokala nationella mästerskapsarrangören.
 6. Nationellt mästerskapsarrangör måste meddela 30 dagar innan ifall deltagare har blivit antagna. Inga ansökan efter deadline är tillåten.
 7. Domare måste utses före det nationella mästerskapet
 8. Nationella mästerskapvinnaren måste delas ut med diplom, medaljer eller troféer och fångas i bilden.

Du kan kontakta oss via:

E-post: info@beastofthebarz.com

Instagram: @beastofthebarzz

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Datum för Svenska mästerskapen i Calisthenics & Street workout kommer hållas 18/09 – 2021 på Extremfabriken

Adress: Gjutmästare Rosbergs väg 7, 176 69 Järfälla

För mer information kolla hemsidan www.beastofthebarz.com

2. SM Calisthenics & Street Workout 2021 kommer att anordnas av Beast Of The Barz som leds av Daniel Flefil.

KRAV FÖR DELTAGARNA

 1. För att delta i ett SM Calisthenics & Street Workout 2021 måste de sökande ha ett giltigt Svenskt personnummer som måste visas på plats innan tävlingen.
 2. Varje deltagare måste ha grundläggande Svenska språkkunskaper för att kunna delta i SM Calisthenics & Street Workout 2021.
 3. Varje deltagare måste ta fullt ansvar för sitt hälsotillstånd och måste vara personligt ansvarig för sina handlingar och deras möjliga konsekvenser under både tävling och fritid.
 4. Deltagare som är under 18 år måste kunna styrka  att deltagaren får tävla av en vuxen målsman.
 5. Om en deltagare kvalificerar sig för deltagande i SW-världsmästerskapet 2021 men av någon personlig anledning inte kan komma till tävlingsplatsen i Moskva, Ryssland, kommer hans deltagande att ogiltigförklaras och, om det fortfarande är praktiskt möjligt, den lediga platsen som erbjuds nästa Deltagare i reservlistan. Vid förväntad frånvaro (planerad eller oplanerad) måste den aktuella deltagaren meddela federationen och arrangören så snart det är rimligt möjligt.
 6. Om en deltagare kvalificerar sig för SW-världsmästerskapet 2021 och har fått resestöd från någon organisation och inte har rest till SW-världsmästerskapet 2021, måste deltagaren återbetala de förlorade resekostnaderna inom en månad, annars kommer deltagaren att bli diskvalificerad från tävlingar period på fem (2) år.
 7. Alla deltagare som reser till SW-världsmästerskapet 2021 måste ha tillräckligt med pengar reserverade för att återvända hem, om de har varit sena till flygplanet eller om någon annan allvarlig situation uppstår. Eller så måste det finnas en person hemma som kan hjälpa dem att lösa problemet utan att störa arrangörernas arbete. WSWCF och andra arrangörer är inte ansvariga eller ansvariga i sådana fall.
 8. Alla deltagare som reser till SW World Championship 2021-2022 måste ha grundläggande engelska språkkunskaper.

TÄVLINGS REGLER

 1. Under SM Calisthenics & Street Workout 2021 ges varje deltagare två (2) omgångar för att visa sitt bästa resultat.
 2. Den maximala prestationstiden som ges för en deltagare i varje omgång är två (2) minuter. Deltagaren behöver inte använda sina två hela minuter.
 3. Deltagarnas ordning dras (väljs av lotteri) av Arrangör (er) precis före SM Calisthenics & Street Workout 2021.
 4. Möjligheten för deltagaren att använda sin utvalda musik under hens framträdande är möjligt. Detta måste meddelas senast 2 veckor innan tävlingen. 
 5. Under sitt framträdande kan deltagarna utföra alla Calisthenics element för att imponera på domaren och öka utvärderingen.
 6. Under ett framträdande får varje deltagare använda handskar.
 7. Man är inte tillåten att använda Gymnastiska ringar under sitt framträdande.
 8. Deltagarna får INTE använda någon hjälp från en annan deltagare eller någon tredje part när de utför några element på scenen.
 9. Djur är inte tillåtna på scenen eller tävlingsområdet.
 10. Inga kameramän, förutom arrangörens kameramän, kan vara på scenen under föreställningen för att filma deltagaren. Om någon av ovannämnda regler bryts, kommer deltagaren att få ett straff, dvs. subtrahering av hälften av poängen som ges av varje domare.
 11. Det är förbjudet att utföra eller använda förolämpande eller stötande handlingar, gester och attribut gentemot andra deltagare, domare eller tittare.
 12. Klädkod. Eftersom Calisthenics skiljer sig från klassisk gymnastik eller idrottsgymnastik måste deltagarna presentera sig inte bara med en distinkt prestanda utan också med ett distinkt val av garderob. Kraven på garderoben är följande:
 13. Deltagarna måste ha slutna tåskor. Gymnastikskor/badskor eller liknade är inte tillåtet. Är du osäker ifall dina skor är tillåtna kan du skicka ett email till info@beastofthebarz.com
 14. Deltagarna måste ha långa byxor eller shorts som inte är kortare än 10 cm över knäna. Joggingshorts eller gymnastikshorts är inte tillåtna.
 15. Deltagarna får använda speciella kostymer som passar deras valda teman för att lyfta fram rikedomen i deras föreställning (t.ex. James Bond, Batman, Zorro, etc.).
 16. Inga tätt passande gymnastikdräkter är tillåtna.
 17. Inga lösa långärmade kläder är tillåtna under tävlingen, domarna måste se klart och tydligt dina armbågar och armar. Det är tillåtet att ha tight åtsittande långärmat eller armsleeves.
 18. Deltagare kan bli skyldiga att utföra ett dopningstest enligt de internationella reglerna och kraven från World Anti-Doping Agency (WADA). Genom att delta i SM Calisthenics & Street WOrkout (och Street Workout World Championship 2021-2022 i händelse av framgångsrik kvalifikation) samtycker deltagarna oåterkalleligt till att vid behov ta antidopningstest.
 19. Om resultaten av antidopningstestet är positiva kommer den skyldiga deltagaren att bli diskvalificerad från deltagande i officiella street-träningspass under en period av två (2) år.

KRAV FÖR DOMAR OCH BEDÖMNING

 1. I SM Calisthenics & Street Workout 2021 måste det finnas fyra (4) domare.
 2. Domarna måste vara välkända individer inom Calisthenics Community, som har bidragit till organisering eller utveckling av Calisthenics i sina respektive länder eller internationellt. En domare måste vara en person med hög moral, objektiv och får inte ha några intressekonflikter. Företrädesvis får domare inte tillhöra något street-workout-team eller -organisation som deltar i tävlingen för att undvika risken för partisk (icke-objektiv) bedömning till förmån för det laget / organisationen.
 3. Domare kan inte delta i tävlingen eller hjälpa till under någon deltagande.
 4. Varje domare kommer att bedöma varje deltagares prestation genom att tilldela personen poängen ”0” till ”10” i varje omgång (ju högre poäng som ges, desto bättre var prestationen). Varje domare kommer dock att ansvara för att bedöma endast en (1) kategori för deltagarens rundor enligt beskrivningen nedan:
 5. Domare för statiska element. Den första (1: a) domaren ska ge poäng från ”0” till ”10” endast för de statiska elementen. Denna domare måste vara känd som specialist på statiska element, med kunskap om alla detaljer och svårigheter i rörelser.
 6. Domaren för de statiska elementen kan ge en markering upp till maximalt “2,5″ poäng om deltagaren inom en omgång bara har visat ett (1) perfekt statiskt drag.
 7. Domaren för de statiska elementen kan ge en markering upp till maximalt ”4” poäng om deltagaren inom en omgång bara har visat två (2) perfekta statiska drag.
 8. Domaren för de statiska elementen kan ge en markering upp till maximalt ”7” poäng om deltagaren inom en omgång har visat minst tre (3) perfekta statiska drag.
 9. Statiska element är håll (inte mindre än 3 sekunder) t.ex. planche, Human flagga, frontlever, Backlever, Maltese, One arm backelver, handstand, V-sit, Elbow lever, etc.
 10. Domare av dynamisk akrobatik. Den andra (2) domaren ska ge poäng från ”0” till ”10” endast för de dynamisk akrobatiska element.
 11. Domaren för de dynamiska elementen kan ge en markering upp till maximalt “2,5″ poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat ett (1) dynamiska akrobatiska element.
 12. Domaren för de dynamiska elementen kan ge en markering upp till maximalt ”4” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat två (2) dynamiska akrobatiska element.
 13. Domaren för de dynamiska elementen kan ge en markering upp till maximalt ”7” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat tre (3) dynamiska akrobatiska element.
 14. Domare av dynamisk styrka. Den tredje (3) domaren ska ge poäng från ”0” till ”10” endast för de dynamisk styrke elementen.
 15. Domaren för de dynamiska styrke element kan ge en markering upp till maximalt “2,5″ poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat ett (1) dynamiskt styrka element.
 16. Domaren för de dynamiska styrke element kan ge en markering upp till maximalt ”4” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat två (2) dynamiska styrke element.
 17. Domaren för de dynamiska styrke element kan ge en markering upp till maximalt ”7” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat tre (3) dynamisk styrke element.
 18. Kombinationernas domare. Den Fjärde (4) domaren ska ge poäng från ”0” till ”10” för kombination av statiska/dynamiska och Styrke dynamiska drag och element. Denna domare måste vara känd som specialist i kombinationer eller ha erfarenhet av att bedöma freestyle-evenemang inom Calisthenics.
 19. Kombinationsdomaren måste ge högre betyg för den atleten som utföra “renare” blandade kombinationer som utförs längre än separerade mindre blandade kombinationer.
 20. Kombinationernas domare kan ge en markering upp till maximalt ”3” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat statiska rörelsekombinationer.
 21. Kombinationernas domare kan ge ett betyg upp till maximalt ”3” poäng om deltagaren inom en omgång endast har visat dynamiska rörelsekombinationer.
 22. Kombinationernas domare kan ge en markering upp till maximalt ”10” poäng om deltagaren inom en omgång har visat minst två blandade statiska och dynamiska kombinationer. Blandad kombination accepteras endast om minst två dynamiska och två statiska element görs inom en kombination.
 23. Övergångs element är när deltagaren gör en övergången från ett element till ett annat element, utan att avbryta kombinationen eller stoppa rutinen på golvet/stång/pbar. Dessa element är tex. Pullover, frontroll, jump over the bar, dynamiskt muscle up, jump in with knees. Dessa kan man inte få poäng för men gör att kombinationen blir mer “ren” och man får mer poäng för det.
 24. Varje domare måste använda hela utbudet av poäng i enlighet med reglerna nedan. Hela sortimentet av märken består av ”0”; ”0,5”; ”1”; ”1,5”; ”2”; ”2,5”; ”3”; ”3,5”; ”4”; ”4,5”; ”5”; ”5,5”; ”6”; “6.5”; ”7”; ”7,5”; ”8”; ”8,5”; ”9”; ”9,5”; ”10”.
 25. Om deltagaren endast har visat statiska element av god kvalitet, men inte har visat några dynamiska element eller kombinationer av Dynamiskt akrobatiska och Dynamisk styrka, kan han få upp till ”10” poäng endast från domaren för de statiska elementen. De andra två domarna måste ge ”0” poäng.
 26. Om deltagaren endast har visat dynamiska element av god kvalitet men inte har visat några statiska element eller kombinationer av Statiska eller dynamisk styrka, kan han bara få upp till ”10” poäng från domaren för de dynamiska elementen. De andra två domarna måste ge ”0” poäng.
 27. Om deltagaren har visat statiska och dynamiska element av god kvalitet, men inga kombinationer av dessa satta tillsammans, kan han få upp till ”10” poäng från både de statiska och dynamiska domarna. Kombinations domaren måste ge ”0” poäng.
 28. Man kan inte få högsta betyg (“10”)  i en viss omgång, om deltagaren i den omgången har gjort ett misslyckande. Tex. Utför du du en swing 360 men misslyckas med den, kan du inte få max poäng från kombinations domaren eller dynamisk akrobatiska domaren. Misslyckas du att hålla 3 sekunder i ett statiskt element kan du inte få max poäng. Utföra du en handstand pushup men misslyckas kan du inte få max poäng i Dynamiskt styrka.
 29. Deltagaren kan få maximalt “9” poäng från den kategorin dom misslyckas, om han under sitt spelande i en viss omgång bara har ett (1) misslyckande i en den kategorin.
 30. Deltagaren kan bara få maximalt “8” poäng från den kategorin dom misslyckas, om han under sitt spelande i en viss omgång bara har två (2) misslyckande i en den kategorin.
 31. Deltagaren kan bara få maximalt “7” poäng från den kategorin dom misslyckas, om han under sitt spelande i en viss omgång bara har tre (3) misslyckande i en den kategorin.
 32. Det som gäller som misslyckande är att falla från baren med båda händerna eller delvis falla från baren, med ena handen fortfarande fäst vid baren. Att utföra en så kallad dismount och nudda med axlarna , knäna eller rumpan i marken kommer räknas som misslyckande. Landar du ett trick på ett sätt som inte är menat ( exempel geinger men landar i armvecket) så betraktas de som misslyckande. Utför du ett trick lite sämre än vad det ska vara utfört betraktas det som ”dålig form” av element och måste beaktas av domaren i den specifika kategorin och kommer inte att definieras som misslyckanden.
 33. Varken den 1: a, 2: a, 3: e eller 4:e domaren får ge högsta betyg (”10” poäng) för deltagarens prestation i en viss omgång, om deltagaren i den omgången har gjort en upprepning av elementet som domaren bedömer. Tex. Deltagaren utför en Swing 360 två gånger, då kan inte den personen få max betyg i den kategorin.
 34. Deltagaren kan få maximalt ”9” poäng från 1: a, 2: a, 3: e eller 4:e domaren, om han under sin prestation i en viss omgång bara har gjort en (1) repetition av ett element.
 35. Deltagaren kan bara få maximalt ”8” poäng från 1: a, 2: a, 3: e eller 4:e domaren, om han under sin prestation i en viss omgång har gjort två (2) eller flera repetitioner av element (er) .
 36. Poäng för element kommer inte att minskas om elementen görs i kombination och de kombineras i en helt annan rutin som endast 1 element av minst 3 element.
 37. Poängen kommer att ges av varje domare till varje deltagare i varje omgång och summeras sedan tillsammans för båda omgångarna. I slutet av tävlingen kommer den högsta summan av poängen som tjänas in i båda omgångarna att avgöra vinnaren.
 38. Domarna kan inte ge slutbetyg för den första omgången innan den sista deltagaren har avslutat sin prestation (det vill säga innan de har sett alla deltagares föreställningar i första omgången). Domarna måste göra skriftliga anteckningar under första omgången, men får ge slutpoäng först efter att första omgången är klar. Detta kommer att resultera i mer exakt och objektiv bedömning och resultat.
 39. Före tävlingen får varje domare alla dom papper som dom behöver för att kunna döma och underlätta dess arbete. Varje domare kommer få papper på reglerna specifik för sin kategori för att underlätta arbetet och göra det mer korrekt.
 40. Före tävlingen måste alla domare bekanta sig med tävlingsreglerna och bekräfta att de godkänner reglerna med sin signatur. Dessutom måste domare bekanta sig med de särskilda bedömningsriktlinjer som måste tillhandahållas för alla domare av arrangörerna.
 41. Vid identiska resultat (lika poäng som tjänats av två eller flera deltagare) avgör domarna demokratiskt vinnaren genom att presentera konstruktiva argument.
 42. Alla betyg från domarna måste publiceras omedelbart efter att resultaten har sammanställts.

KLAGOMÅL OM BEDÖMNING

 1. Klagomål accepteras endast om det finns misstanke om oärlig (för hög) utvärdering till förmån för deltagarna, som inte presenterade sitt bästa genom att genomföra alla krav som anges i dessa föreskrifter. Klagomål om för låg utvärdering accepteras inte på grund av att varje domare har rätt att ge låga betyg, enligt hans åsikt, otillräcklig prestation.
 2. I en situation när en deltagare har fått en låg utvärdering från endast en domare – till skillnad från betyg från andra domare – kommer klagomålet att granskas av arrangören ifall det skulle behövas.
 3. Klagomålen måste skickas skriftligen till den utsedda representanten för tävlingen senast en (1) timme efter tillkännagivandet av tävlingsresultaten. Klagomålet måste skrivas som ett formellt brev till info@beastofthebarz.com med personuppgifter för att enkelt kunna kontakta personen.
 4. Klagomålen kommer att granskas om det kommer att finnas minst tre (3) klagomål från minst tre (3) olika deltagare om samma domare. Giltighetstiden för klagomål kommer att bestämmas genom att granska videomaterial för de relevanta deltagarnas prestanda.
 5. Om klagomålet befinns vara motiverat och det konstateras att en domare subjektivt har gett en högre poäng till en deltagare, som inte har utfört alla krav som anges i dessa föreskrifter, får den särskilda domaren inte döma i officiella Calisthenics Tävlingar anordnade av BOTB under en period av två (2) år.
 6. Om klagomålet har lett till upptäckt av överträdelser av dessa föreskrifter kommer tävlingsresultaten inte att ändras, utan endast förbudet att bedöma kommer att åläggas den specifika domaren. Detta kommer att hindra domarna från att göra falska anklagelser.