Ansök till SM I Calisthenics & Street Workout 18/09
18 September

Vänligen kolla på videon innan du skickar in din ansökan för att få reda på vad ansökan bör innehålla, samt krav för att delta.

Viktiga saker att veta innan du ansöker

Svenskt Personnumer

Du måste ha ett svensk personnummer för att kunna delta i SM samt kunna kommunicera på Svenska.

Inskickad video

Skicka in en video där du visar vad du kan göra. Video får inte vara redigerad och för bästa möjlighet är att du visar upp kombinationerna av dom 4 olika kateogrierna (ENDAST FREESTYLE CALISTHENICS)

Förstå Tävlingsreglerna

Förstå tävlingsreglerna som är under SM. Dom kan du hitta nedanför.

Calisthenics utövare

Du måste utöva Calisthenics i dagsläget för att kunna ansöka till SM

Skador

Skadar du dig under tävlingen är det inte Beast Of The Barz ansvar, man har helt eget ansvar. VI kommer ha personal på plats ifall en olika skulle ske.

Att du har kul

Viktigt att du har kul och ger positiv energy på plats för att göra denna tävling ännu bättre,

SM Freestyle Calisthenics Information

Information för dig som ansöker till Freestyle Calisthenics

Sista datumet för ansökan är 10 Augsti

  • Statisk
  • Dynamisk akrobatiskt
  • Styrke Dynamiskt
  • Kombination

Du måste skicka med en video ansökan där du visar upp en kombination på stången. Denna video får max vara 2 min lång och den får inte vara redigerad. För mer info kolla videon ovanför.

Tävlingen kommer bestå av 2 rundor som är 2 minuter var. Först kommer ena gruppen (män eller kvinnor) börja. Sedan forsätter man med andra gruppen. När alla kört en runda kommer man ta en kort paus och sedan får alla köra sin andra runda. För mer information kolla fliken “Regler” 

Max 16 stycken i kategorin män.

Max 10 stycken i kategorin kvinnor.

Vi kommer ta en deltagaravgift på 50kr från varje deltagare. Detta är för att öka värdet i tävlingen med medaljer, pokaler, frukt och liknande.

SM REPS & SETS

information för dig som ansöker till REPS & SETS

Sista datumet för ansökan är 10 Augusti

Vi kommer endast bedöma helt “clean” och strikta reps. Ingen kip eller momentum är tillåten i något av övningarna.

  • Bodyweight Muscle up
  • 20 kg Pull ups
  • 30 kg Dips

Endast 10 atleter kommer bli antagna.

Alla börjar med muscle ups, när alla har gjort sin runda av muscle ups så går vi vidare till nästa övning.

Man får poäng för varje utförd reps.

1 MU = 1 Poäng

1 PU = 1 Poäng

1 Dip = 1 Poäng

Vi kommer ta en deltagaravgift på 50kr från varje deltagare. Detta är för att öka värdet i tävlingen med medaljer, pokaler, frukt och liknande.

SKICKA DIN ANSÖKAN